Oddział Pediatrii

StartKatedra i KlinikaOddział Pediatrii
Rozwiń

Ordynator:
dr hab. med. Barbara Kamińska

Z-ca Ordynatora:
dr hab. med. Anna Liberek

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Jolanta Jurczyk

Działalność lecznicza Oddziału Pediatrii

Gastroenterologia w tym głównie:
 • Zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego,
 • Zespoły złego wchłaniania,
 • Przewlekłe biegunki,
 • Niedobór masy ciała,
 • Zespół krótkiego jelita,
 • Alergia pokarmowa.
Hepatologia dziecięca w tym głównie:
 • Cholestazy noworodkowe i niemowlęce,
 • Autoimmunologiczne zapalenie wątroby,
 • Zespoły nakładania (AIH/PSC),
 • Ch. Wilsona,
 • Z. Gilberta (możliwość diagnostyki molekularnej),
 • Przewlekła niewydolność wątroby,
 • Opieka na pacjentami po transplantacji wątroby,
 • Diagnostyka hipertranaminazemii.
Terapia żywieniowa:
 • Żywienie pozajelitowe,
 • Żywienie dojelitowe,
 • Domowe żywienie pozajelitowe i dojelitowe.

W ramach Kliniki funkcjonują Poradnie: Hepatologiczna, Żywieniowa, Gastroenterologiczna dla dzieci.

Jak dojechać?

Zobacz kampus