Kontakt

StartKontakt
Rozwiń

Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci
Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci

Gdański Uniwersytet Medyczny
80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6

Kierownik:
dr hab. med. Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz prof. nadzw. GUMed

Tel.: (58) 764 04-41 – kierownik
Tel.: (58) 764 04-40 – sekretariat
Tel/fax: (58) 764 04-45
E-mail: pediatria@gumed.edu.pl

Z-ca Kierownika
dr hab. med. Katarzyna Plata-Nazar

Tel.: (58) 764 04-458


Konsultant
prof. dr hab. med. Barbara Kamińska

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pediatrii 58/76-40-473
E-mail: konsultant.ped@gmail.com