Działalność dydaktyczna

StartDziałalność NaukowaDziałalność dydaktyczna
Rozwiń
Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego mieści się w Copernicus Podmiot Leczniczy ul. Nowe Ogrody 1-6.

Dzięki gościnności Szpitala, możemy prowadzić zajęcia dydaktyczne dla studentów polskich i anglojęzycznych z zakresu pediatrii, gastroenterologii, hepatologii, żywienia dzieci.

Działalność dydaktyczną poszerzono z inicjatywy Prof. Kamińskiej i Zespołu o zajęcia z propedeutyki pediatrii na fantomach dla studentów II roku WL, co wyraźnie przyczynia się do podniesienia jakości kształcenia na wyższych latach.

Nadal, jak od wielu lat, kontynuujemy zajęcia dla III, IV, VI roku WL, zajęcia na WNoZ, Wydziale Farmacji z rozszerzeniem o zajęcia ze studentami ED.