Profil działalności naukowo-leczniczej

StartDziałalność NaukowaProfil działalności naukowo...
Rozwiń
W 2017 r. obchodziliśmy 65 lecie Kliniki przez ten cały okres Kierownicy Jednostki dbali o rozwój i kształcenie pracowników a badania naukowe były i są ukierunkowane na pomoc małym pacjentom.

W latach kierowania przez Panią Prof. Barbarę Kamińską powstały w Klinice 444 publikacje, w tym 247 pełnotekstowych, z łącznym IF 120,815 i 2221 punktami ministerialnymi, z tego 44 publikacje ukazały się w czasopismach zagranicznych. Był to znamienny wzrostem w porównaniu z latami poprzednimi.

Pod kierunkiem Pani Profesor w okresie kierowania przez nią Kliniką, 4 osoby uzyskały stopień naukowy doktora habilitowanego, 4 osoby tytuł doktora nauk medycznych, 2 osoby w 2018 r. kończą procedurę do tego tytułu. Dużym osiągnięciem Kliniki w tym okresie jest uzyskanie kolejnych specjalności przez pracowników Kliniki- 11 osób uzyskało tytuły specjalisty gastroenterologa/ gastroenterologa dziecięcego, 1 osoba specjalisty alergologa, 1 osoba specjalisty w zakresie chorób płuc, 1 osoba immunologa, 2 osoby specjalisty w zakresie neurologii dziecięcej, 1 osoba reumatologa.

Działalność naukowa rozwija się w kierunkach takich jak:

• Gastroenterologia (diagnostyczna i zabiegowa);

• Choroby zapalne przewodu pokarmowego;

• Alergia pokarmowa;

• Zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego;

• Przewlekłe enteropatie;

• Leczenie żywieniowe ;

• Choroby zapalne tkanki łącznej;

• Choroby infekcyjne.