Udział w ogólnopolskich i miedzynarodowych programach dotyczących

StartDziałalność NaukowaUdział w ogólnopolskich i m...
Rozwiń
  • Terapia w nieswoistych zapaleniach jelit.
  • Alergia przewodu pokarmowego
  • Optymalizacja leczenia żywieniowego w SMA i DMD
  • Bezpieczeństwo żywienia dojelitowego
  • Optymalizacja mieszanin do żywienia pozajelitowego