Aktualnie prowadzone badania

StartDziałalność NaukowaAktualnie prowadzone badania
Rozwiń

• Optymalizacja terapii w nieswoistych zapaleniach jelit u dzieci (terapia biologiczna, leki przeciwzapalne).

• Rola zaburzeń immunologicznych w przewlekłych schorzeniach układu pokarmowego (nieswoiste zapalenia jelit, celiakia, alergie pokarmowe, nieswoiste zapalenia jelit).

• Czynnościowe zaburzenia przewodu pokarmowego – rola zaburzeń motoryki przewodu pokarmowego.

• Zaburzenia stanu odżywienia w chorobach przewlekłych u dzieci.

• Bezpieczeństwo i efektywność leczenia żywieniowego w przewlekłych schorzeniach wieku dziecięcego (przewlekłe schorzenia neurologiczne, mukowiscydoza, schorzenia onkologiczne, przewlekłe enteropatie).

• Długofalowa ocena dzieci po zabiegach korygujących wady wrodzone górnego odcinka układu pokarmowego i oddechowego.

• Ocena zaburzeń metabolicznych w otyłości prostej u dzieci.